خرید خودرو

C Free-IMG

تویوتا کریسیدا مدل 1990 28,000,000 220,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1992 24,000,000 230,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

تویوتا کریسیدا مدل 1989 16,000,000 350,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تویوتا کریسیدا مدل 1989 18,500,000 333,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی