خرید خودرو

A Featured-IMG

بنز C 230 مدل 2007 142,000,000 133,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

بنز مدل 2015 275,000,000 44,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1977 12,000,000 450,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس دستی
بنز S 280 مدل 1985 39,000,000 75,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 280 مدل 1980 19,500,000 220 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
بنز مدل 1983 10,000,000 50,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
بنز S 320 مدل 1999 120,000,000 100,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2008 155,000,000 90,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2013 245,000,000 28,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 230 مدل 1978 10,800,000 200 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
بنز E 200 مدل 2014 280,000,000 34,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 350 مدل 2012 375,000,000 17,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 230 مدل 1976 22,000,000 70,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
بنز E 240 مدل 2008 88,000,000 59,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 230 مدل 1985 26,000,000 280 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 250 مدل 2014 340,000,000 30,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 200 مدل 1981 توافقی 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 220 مدل 44,000,000 17,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی

صفحه‌ها