خرید خودرو

A Featured-IMG

بنز S 500 مدل 2012 880,000,000 32,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 230 مدل 2007 142,000,000 133,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

بنز S 280 مدل 1985 45,000,000 75,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 180 مدل 1994 44,000,000 168,000 کیلومتر ، دودی ، گیربکس دستی
بنز ویانو مدل 1968 90,000,000 123 کیلومتر ، زرشکی ، گیربکس دستی
بنز مدل 1980 7,500,000 500,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1992 47,000,000 360,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز SE 300 مدل 1990 68,000,000 95,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
بنز C 200 مدل 2012 195,000,000 100,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز CLS 350 مدل 2010 300,000,000 70,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 200 (مونتاژ) مدل 138... توافقی 93,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 280 مدل 2007 140,000,000 116,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 230 مدل 1988 33,000,000 300,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز S 230 مدل 1979 14,000,000 999,999 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
بنز C 280 مدل 2007 توافقی 122,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 240 مدل 2006 توافقی 160 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز مدل 1976 95,000,000 0 کیلومتر ، نارنجی ، گیربکس دستی
بنز S 280 مدل 1977 28,000,000 173,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها