خرید خودرو

A Featured-IMG

بنز E 190 مدل 1988 55,000,000 182,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز SE 280 مدل 1984 42,000,000 0 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
بنز S 500 مدل 2012 880,000,000 32,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 230 مدل 2007 142,000,000 133,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

بنز C 200 مدل 2005 توافقی 12,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 230 مدل 1991 50,000,000 81,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
بنز E 200 مدل 1982 20,000,000 200,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس دستی
بنز C 280 مدل 2010 195,000,000 90,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز SE 280 مدل 1974 30,000,000 300,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس اتوماتیک
بنز SE 280 مدل 1974 30,000,000 300,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 240 مدل 2003 60,000,000 168,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز C 240 مدل 2003 47,000,000 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 190 مدل 1983 36,000,000 300,000 کیلومتر ، سربی ، گیربکس دستی
بنز C 350 مدل 2008 165,000,000 132,800 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 350 مدل 2011 335,000,000 69,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 240 مدل 2003 توافقی 160 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 230 مدل 1980 معاوضه براساس قیمت 400,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1987 42,000,000 235,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها