خرید خودرو

A Featured-IMG

پراید صندوق دار مدل 1388 12,350,000 150,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 توافقی 90,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 LE مدل 1392 18,000,001 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 13,700,000 145,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید 111 EX مدل 1392 18,300,000 17,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 21,300,000 صفر کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 21,300,000 صفر کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1395 21,800,000 صفر کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 131 TL مدل 1393 17,200,000 46,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1378 6,700,000 300,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
پراید هاچ بک مدل 1388 12,900,000 220 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1386 10,500,000 196 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1384 8,500,000 185,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
پراید 131 SL مدل 1390 15,500,000 113,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SX مدل 1390 14,200,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 15,500,000 21,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 12,000,000 190,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1388 12,600,000 95,000 کیلومتر ، مسی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها