خرید خودرو

A Featured-IMG

پراید صندوق دار مدل 1389 توافقی 90,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 LE مدل 1392 18,000,001 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 13,700,000 145,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید هاچ بک مدل 1373 5,600,000 11,111 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 SL مدل 1389 14,000,000 42,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1388 10,800,000 136,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
پراید 132 SX مدل 1390 14,700,000 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1383 10,200,000 107,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 131 SX مدل 1390 14,500,000 126,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1392 16,700,000 40 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1387 12,200,000 100 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1387 12,200,000 100 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1385 11,300,000 200 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1379 6,500,000 250,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 EX مدل 1392 15,000,000 75,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1386 توافقی 200,000 کیلومتر ، مسی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 19,900,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1388 13,000,000 139 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها