خرید خودرو

A Featured-IMG

سمند LX مدل 1390 23,000,000 62,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

سمند LX مدل 1387 31,000,000 245,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی

C Free-IMG

سمند LX مدل 1383 13,500,000 1 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1385 13,000,000 230,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1382 توافقی 200 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1392 24,900,000 78,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1387 17,900,000 88,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1394 27,500,000 41,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1390 24,300,000 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1387 22,000,000 120,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند سورن مدل 1389 26,000,000 80,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1387 توافقی 220,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1390 16,000,000 150,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1392 28,200,000 42,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند EL مدل 1385 25,000,000 226,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1381 12,000,000 360,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1383 14,900,000 280,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1394 30,500,000 21,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها