خرید خودرو

B Featured-No-IMG

سمند LX مدل 1387 31,000,000 245,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
سمند سورن ELX مدل 1393 32,000,000 21,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

سمند LX EF7 مدل 1389 23,000,000 1,440 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1393 25,800,000 40,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1382 13,200,000 107,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1385 13,500,000 214,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند سورن ELX مدل 1395 39,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1388 19,200,000 133,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1392 24,800,000 51,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند SE مدل 1391 21,800,000 60,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1392 24,700,000 51 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1387 16,500,000 155,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1393 26,000,000 40,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سمند SE مدل 1392 23,000,000 56,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1381 13,000,000 170,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1391 توافقی 52,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1390 21,800,000 110,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سمند SE مدل 1393 29,000,000 14,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی

صفحه‌ها