خرید خودرو

C Free-IMG

سمند LX مدل 1386 20,000,000 160,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1382 12,000,000 250 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
سمند SE مدل 1390 21,000,000 60,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1382 10,500,000 240,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1384 15,000,000 280,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند SE مدل 1394 26,200,000 6,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1383 معاوضه براساس قیمت 260,000 کیلومتر ، زغالی ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1393 26,300,000 18,300 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سمند SE مدل 1387 20,700,000 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1390 22,700,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1388 17,600,000 190,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1383 توافقی 330 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
سمند سورن مدل 1386 16,700,000 200,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1392 25,500,000 62,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1389 22,200,000 133,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1395 30,900,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1383 9,000,000 360,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1385 13,000,000 240,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها