خرید خودرو

C Free-IMG

جی ام سی وندورا مدل 1986 70,000,000 90,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

جی ام سی ترین مدل 1984 20,000,000 صفر کیلومتر 10,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
جی ام سی ترین مدل 1984 20,000,000 صفر کیلومتر 500,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک